Novoapoštolská církev v Česká republika

Vlastní portrét

Cesta Ježíše Krista ke spáse v dnešní době:

  • Novoapoštolskou církev vede Ježíš Kristus prostřednictvím žijících apoštolů. Její učení vychází z Písma svatého.
  • Apoštolský úřad je úřad, kterému Ježíš Kristus propůjčil plnou moc ke zprostředkování spásy.
  • Lidé náležející k církvi Ježíše Krista jsou Bohem povoláni k věčnému společenství s ním, tedy s Bohem, Otcem, Synem a Duchem svatým. Středem církevního života je bohoslužba. Uvnitř církve připravuje Ježíš Kristus prostřednictvím apoštolů svou obec coby nevěstu na svůj brzký příchod, aby s ní oslavil svatbu v nebi. (Katechismus 6.1)
  • Novoapoštolská církev zná tři svátosti: Svatý křest vodou, Svaté zapečetění (udělení daru Ducha svatého) a Svatou večeři Páně.
  • Udílení svátostí Svatého zapečetění a Svaté večeře Páně, jakož i odpuštění hříchů je vázáno na apoštolský úřad.
  • Ježíš Kristus, o němž přináší svědectví Písmo svaté, je hlavním bodem duchovního života novoapoštolských křesťanů. Dnes působí ve své církvi a opět přijde. Cílem víry novoapoštolských křesťanů je spojení s Kristem při jeho opětovném příchodu.

 

stop-infections.net