Novoapoštolská církev v Česká republika

Vize a mise

Své představy o cíli a o chování svých členů mezi sebou navzájem i vůči ostatním formuluje Novoapoštolská církev:

Vize Novoapoštolské církve

  • Je to církev, v níž se lidé cítí dobře a naplněni Duchem svatým a láskou k Bohu vedou život podle evangelia Ježíše Krista, a tak se připravují na jeho opětovný příchod a věčný život.

Mise Novoapoštolské církve

  • Misijní činnost vychází z Ježíšova pověření jít ke všem lidem, učit je evangeliu Ježíše Krista a křtít je vodou a Duchem svatým.
  • Je poskytována duchovní péče, buduje se vřelé společenství, v němž každý prožívá Boží lásku a radost, aby mohl sloužit Jemu i ostatním.