Novoapoštolská církev v Česká republika

Víra

Novoapoštolští křesťané věří v trojjediného Boha, který chce pomoci všem lidem. Zároveň usilují o to, aby středem jejich života byl Ježíš Kristus. Cílem novoapoštolské víry je sjednocení s Kristem, až opět přijde, jak přislíbil. Dále je důležitou náplní praktikované víry misijní činnost a láska k bližnímu.