Novoapoštolská církev v Česká republika

Svatý křest vodou

Svátost Svatého křtu vodou je prvním a základním projevem milosti trojjediného Boha vůči člověku, který věří v Ježíše Krista. Křtem získává křtěnec podíl na zásluze, kterou Ježíš Kristus vydobyl pro lidstvo svou smrtí na obětišti.

Svatý křest vodou smývá dědičný hřích a křtěnec vstupuje do prvního blízkého vztahu s Bohem – stává se křesťanem. Tím vstupuje do církve, tedy do společenství těch, kteří věří v Ježíše Krista a vyznávají ho jako svého Pána. Křtěnec slibuje, že se bude vyhýbat hříchu a ve svém životě bude následovat Krista.

Křest vodou je prvním krokem k obnově člověka v Duchu svatém. Bůh křtem otevírá křtěnci cestu ke spáse v Kristu a nakonec k absolutnímu vykoupení. Svatý křest vodou a Svaté zapečetění představují společně znovuzrození  z vody a Ducha.

Svátost Svatého křtu mohou přijmout také děti. V tomto případě musí rodiče vyznávat víru v Ježíše Krista a slíbit, že budou křtěnce vychovávat v souladu s evangeliem.

Vzhledem k tomu, že Svatý křest vodou je svěřen církvi jako celku, má platnost také křest řádně prováděný v jiných církvích, tj. ve jménu trojjediného Boha a pomocí vody.