Novoapoštolská církev v Česká republika

Svaté zapečetění

Svátost Svatého zapečetění představuje udělení daru Ducha svatého věřícímu – Boží Duch trvale přebývá v člověku, Bůh sám daruje podíl na své povaze.

V zapečetění se završuje znovuzrození z vody a Ducha, které bylo Bohem započato ve Svatém křtu vodou. Věřící se stává Božím dítětem a dědicem budoucí slávy; je povolán, aby patřil k Pánově nevěstě a stal se prvotinou v budoucím Kristově království.

První bližší vztah mezi člověkem a Bohem, který byl vytvořen při Svatém křtu vodou, získává při Svatém zapečetění novou kvalitu.

Dle svědectví Písma je Svaté zapečetění vázáno apoštolským úřadem a bývá darováno dospělým i dětem vložením rukou a modlitbou apoštola.

Svátosti může přijmout každý bez ohledu na věk, původ a pohlaví.