Novoapoštolská církev v Česká republika

Svatá večeře Páně

Svatá večeře Páně je oslava radosti a díků. Je to hostina památky, neboť si při ní v prvé řadě připomínáme smrt Ježíše Krista jako jedinečnou a navždy platnou událost.

Je také hostinou vyznání – vyznání Kristovy smrti, vzkříšení a opětovného příchodu.

Svatá večeře Páně je ve třech ohledech hostinou společenství – Ježíš Kristus s apoštoly, s věřícími a bohoslužebná obec mezi sebou.

Svatá večeře Páně zachovává duši věčný život a dává jí jistotu, že může zůstat v životním společenství s Vykupitelem Ježíšem Kristem (Jan 6,51-58). „Tělo a krev” Ježíše Krista se dnes podávají jako chléb a víno ve formě hostie.

Chléb a víno se konsekrací a pronesením ustavujících slov ve své podstatě nemění. Přidává se k nim podstata těla a krve (konsubstanciace).

Ve Svaté večeři Páně odpovídá chléb a víno lidské povaze a tělo a krev božské povaze Krista.

Chléb a víno nejsou metaforami nebo symboly těla a krve Ježíše Krista; vyjádřeno jinými slovy: tělo a krev Ježíše Krista jsou skutečně přítomny (reálná přítomnost).

Také oběť Ježíše Krista je ve Svaté večeři Páně přítomna.

Požíváním Svaté večeře Páně ve víře si člověk přivlastňuje Ježíšovu povahu a získává novou sílu k překonání všeho, co by mohlo bránit duši v dosažení věčné spásy (srov. Zjevení 12,11).