Novoapoštolská církev v Česká republika

Svátosti

Svátosti jsou základní projevy Boží milosti. Jsou to posvátné úkony prováděné na člověku, aby tento dosáhl spásy, mohl být přijat do životního společenství s Bohem a zůstal v něm zachován. Přijetí tří svátostí otevírá možnost sjednocení s Pánem při jeho opětovném příchodu.  

Spása ve svátostech je založena na tom, že se Ježíš Kristus stal člověkem, obětoval svůj život na kříži a vstal z mrtvých a zároveň na vyslání a působení Ducha svatého.  

K tomu, aby svátost mohla projevit svůj spásný účinek, je zapotřebí víra.

Svátost vzniká ze čtyř vzájemně propojených veličin:

  • znak (signum / materiál): gesto (ritus) nebo viditelný prvek
  • obsah (res / forma): přítomnost spásy
  • dárce (pověřený nositel úřadu)
  • víra (příjemce), aby svátost byla přijímána ke spáse.


V Písmu svatém se mimo jiné píše: „Tři jsou, kteří vydávají svědectví – Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno” (1. list Janův 5, 7.8). V tomto pořadí zná Novoapoštolská církev tři svátosti ustanovené Ježíšem Kristem: