Novoapoštolská církev v Česká republika

Motto

Kristus je věrný a my jemu také.

V uplynulých letech jsme se zabývali tématem „lásky“, „radosti“, „vítězství“ a „velebení“. Motto roku 2018 zní „věrnost Kristu“. Naše věrnost Kristu – věrnost evangeliu, věrné následování – vychází z Kristovy věrnosti vůči církvi a svým příslibům.  

Téma věrnosti je velmi široké. Zahrnuje pojmy, jako jsou upřímnost, důvěra, vytrvalost a spolehlivost. Zabývejme se tento rok intenzivně různými významovými rovinami věrnosti!

K aktuálnímu ročnímu mottu kmenový apoštol Jean-Luc Schneider uvádí, že povaha nevěsty se kromě lásky a radosti musí nutně vyznačovat také věrností. To ani jinak nejde.

Zachovávejme Kristu věrnost tím, že …
… se budeme řídit jeho příkladem.
… budeme vytrvalí v lásce.
… mu budeme věrně sloužit.
… budeme dodržovat to, co jsme slíbili.

Proč? To je přece jasné: Na věrnosti Kristu závisí naše víra. To dokládá i skutečnost, že některé překlady Nového zákona používají v určitých případech u pojmů „víra“ a „věrnost“ jedno a totéž slovo.